لوستر مستطیلی فرشته 10 شاخه - طلاقهوه ای قلم لوسترسازان

لوستر مستطیلی فرشته 10 شاخه – طلاقهوه ای قلم لوسترسازانA1173-10


قیمت : 4,480,000 تومان

لوستر مستطیلی فرشته 10 شاخه – طلاقهوه ای قلم لوسترسازان

لوستر مستطیلی فرشته 10 شاخه – طلاقهوه ای قلم لوسترسازان جزء دسته لوسترهای مستطیلی می باشد.