کنارسالنی ایتالیایی 4000 سفیدرومی 11 شعله

کنارسالنی ایتالیایی 4000 سفیدرومی 11 شعله لوسترسازانK1182-5


کنارسالنی ایتالیایی 4000 سفیدرومی 11 شعله لوسترسازان یک کنار سالنی ارزان از صنایع روشنایی لوسترسازان می باشد.

گروه تولیدی لوسترسازان علاوه بر تولید کنارسالنی، تولیداتی مانندلوستر، شمعدان ،آینه و کنسول،ساعت،میوه خوری و آجیل خوری،گردسوز،میز بار،صندلی و….. را در دستور ساخت دارد.